Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Μοντέρνοι καιροί / Modern times

Κέρκυρα, Ιστορικό κέντρο, έτος 2009

(Χωρίς σχόλια)Corfu town, Historical center, year 2009

(No comments)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

 Corfu Blogs